Anasayfa


     Etkin Mikroorganizma, EM

   
Ürün Özellikleri
Etkin Mikroorganizma
        Detaylar
 
 
Detaylar

EM - ETKİN MİKROORGANİZMA NEDİR ?

 EM, Etkin Mikroorganizma teriminin kısaltılmış şeklidir. EM değişik türde mikroorganizmalardan oluşmaktadır ve doğadan toplanarak kendine özgü şartlarda üretilmekte, piyasada kahverengimsi sıvı şeklinde bulunan bir mikroorganizma kokteylidir. EM, Japonya’nın Okinava kentindeki Ryukyus Üniversitesi’nden Prof. Dr. Teruo Higa tarafından geçen yüzyılın sonlarında geliştirilmiştir. Üzerinde yoğun araştırmalar yapılarak mükemmelleştirilen EM’nin kullanımı tarım, hayvancılık ve çevre alanlarında Asya ülkeleri başta olmak üzere tüm Dünya’da son 20 yıl içinde son derece yaygınlaşmıştır. Bugün 160 ülkede kullanılmaktadır ve 13 ülkede de devlet politikası olarak benimsenmiştir. 

 

EM'NİN TARIMDAKİ YARARLARI KISACA NELERDİR?


   Tarımda uygulandığında EM'nin yararlı etkilerinden bazıları verilmektedir:
(a) Bitkilerde filizlenmeyi, çiçeklenmeyi, meyve vermeyi ve olgunlaşmayı teşvik eder.
(b) Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortamını iyileştirir ve topraktaki patojenleri ve zararlıları (haşaratı) bastırır.
(c) Tarımsal ürünlerin fotosentez yapma kapasitesini yükseltir.
(d) Daha iyi filizlenmeyi ve bitki büyümesini garanti eder.
(e) Organik maddenin gübre olarak verimliliğini artırır.
(f)  Tarımsal ürünlerin verimliliği ve kalitesini artırır.

 

EM İÇİNDEKİ MİKROORGANİZMALARIN TOPRAKTAKİ ETKİLERİ
 

(1) Fotosentez Bakterisi (Fototropik Bakteri)
   Fotosentez bakterileri, yaşamlarını kendi kendilerine destekleyen bağımsız bakterilerdir. Bu bakteriler, güneş ışınlarını ve toprağın ısısını enerji kaynağı olarak kullanarak; kök salgılarından, organik maddeden ve/veya zararlı gazlardan (örneğin, hidrojen sülfür) yararlı maddeler sentezlerler. Yararlı maddelerse amino asitler, nükleik asitler, biyoaktif maddeler ve şekerden oluşmaktadır ki bunların hepsi bitkilerin büyümesini ve gelişmesini teşvik etmektedir. Bu yararlı maddeler hem doğrudan bitkiler tarafından emilirler hem de bakterilerin daha da artması için büyüme ortamı (substrate) olarak davranırlar. Bu yüzden, topraktaki fototropik bakterilerin artışı diğer etkin mikroorganizmaları daha da artıracaktır. Örneğin, fototropik bakterilerin salgıladığı büyüme ortamı olarak davranan azotlu bileşiklerin (amino asitler) varlığından ötürü kök çevresinde (rhizosphere) VA (vesicular-arbuscular) mikoriza artmıştır. VA mikoriza, topraktaki fosfatların çözünürlüğünü artırarak, normalde bitkilerin alımı için çözeltide olmayan fosfatları çözeltiye geçirir. VA mikoriza, azot fikse eden Azotobakter ve Rhizobium bakterileri ile bir arada bulunabilir ve baklagillerin havadaki azottan yararlanma yeteneğini arttırır.

(2) Laktik Asit Bakterisi 
   Laktik asit bakterisi, fotosentez bakterisinin ve mayanın ürettiği şekerler ve diğer karbonhidratlardan laktik asit üretir. Uzun süredir laktik asit bakterilerini kullanarak yoğurt ve turşu yapılması bu sayede mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, laktik asit çok kuvvetli bir sterilize edicidir. Zararlı bakterileri bastırır ve organik maddenin bozunmasını hızlandırır.Dahası, laktik asit bakterisi, lignin ve selüloz gibi organik maddelerin bozunmasını da artırır ve bu maddeleri, bozunmamış organik maddeden kaynaklanan zararlı etkilere neden olmaksızın, fermantasyona uğratır. 

   Laktik asit bakterisi, sürekli ekilen tarımsal bitkilerde hastalıklara neden olan Fusaryum un  çoğalmasını / yayılmasını engelleme yeteneğine sahiptir. Fusaryum popülasyonunun artması genel olarak bitkileri zayıflatmaktadır. Bu durum hastalıkları teşvik etmekte ve zararlı nematodların aniden çoğalmasına neden olmaktadır. Laktik asit bakterileri, Fusaryumun yayılmasını ve işlevini bastırırken, nematod oluşumları da yavaş yavaş ortadan yok olmaktadır.

 


(3) Mayalar 
   Mayalar; fotosentez bakterileri, organik madde ve bitki kökleri tarafından salgılanan amino asitler ve şekerlerden bitkilerin büyümeleri için yararlı antimikrobiyal ve yararlı maddeler sentezlerler. 
   Mayalar tarafından üretilen hormonlar ve enzimler gibi biyoaktif maddeler aktif olarak hücre ve kök bölünmesini teşvik eder. Mayaların salgıları, laktik asit bakterileri ve aktinomisetler gibi etkin mikroorganizmalar için büyüme ortamı sağlarlar. 

(4) Aktinomisetler 
   Bakterilerle mantarlar arasında bir yapıya sahip aktinomisetler, fotosentez bakterileri ve organik madde tarafından salgılanan amino asitlerden antimikrobiyal maddeler üretirler. Bu antimikrobiyal maddeler ise, zararlı mantar ve bakterileri bastırırlar. Aktinomisetler fotosentez bakterileri ile bir arada yaşayabilirler.Böylece, her iki tür de toprağın antimikrobiyal etkinliğini artırarak toprak ortamının kalitesini yükseltirler.

(5) Küfler 
    Aspergillus ve Penicillium gibi küfler organik maddeyi hızla bozunmaya uğratarak; alkol, esterler ve antimikrobiyel maddeler üretirler. Bunlar ise, kötü kokuları bastırır ve zararlı böceklerle kurtçukları önlerler. 
    Etkin Mikroorganizmalar içinde bulunan her bir türün (foto sentetik bakteriler, laktik asit bakterileri, mantarlar, aktinomisetler ve küfler) kendine özgü önemli bir işlevi bulunmaktadır. Ancak, fotosentez bakterileri, EM etkinliğinin en önemli bileşenidir. 
    Fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmaların etkinliklerini destekler. Diğer yandan, fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmalarca üretilen maddeleri de kullanırlar. Bu olay, "birlikte varoluş (coexistence) ve birlikte gelişme (co-prosperity)" olarak adlandırılmaktadır. 
   Toprakta Etkin Mikroorganizmalar arttıkça, yerli etkin mikroorganizmaların popülasyonu da giderek artar. Böylece, mikro flora zenginleşir ve topraktaki mikrobiyal eko sistemler iyi dengelenir. Belirli tür mikroorganizmaların (özellikle zararlı olanların) artışı önlenir. Böylelikle topraktan kaynaklanan hastalıklar bastırılmış olur. 
   Bitki kökleri; karbonhidratlar, amino ve organik asitler ve aktif enzimler salgılar. Etkin mikroorganizmalar büyümek için bu salgıları kullanırlar. Bu süreç sırasında, EM, amino ve nükleik asitler, bitkiler için çeşitli vitaminler ve hormonlar da salgılarlar. Dahası, bu tür topraklarda, etkin mikroorganizmalar kök bölgesinde (rhizosphere), bitki ile birlikte bulunurlar (symbiosis). Sonuç olarak, etkin mikroorganizmaların baskın olduğu bu tür topraklarda bitkiler olağanüstü iyi büyürler.

 

 

 EM'NİN FOTOSENTEZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 Tarımsal üretim; güneş enerjisi, su ve karbondioksit gerektiren yeşil bitkilerin fotosentez prosesi ile başlar. Fotosentez için gerekli bu maddeler her yerde bol miktarda bulunmaktadır. Böylece, Tarımı, "yoktan bir şey üretmek" olarak tanımlayabiliriz. Ekonomik etkinlik açısından bakıldığında bu iyi bir şey gibi görünse de, mevcut tarım son derece düşük verimlidir. Bunun nedeni, bitkilerce güneş enerjisinin çok düşük bir verimlilikte kullanılmasıdır. Güneş enerjisinin bitkiler tarafından teorik olarak potansiyel kullanılabilme oranı %10-20 arasındadır. Ancak, gerçek kullanım oranı ise %1'in altındadır. Yüksek fotosentez verimliliğine sahip şeker kamışı gibi C4 bitkilerinin kullanılma oranı bile azami büyüme dönemi sırasında %6-7'yi pek geçmemektedir. En iyi verim alınan tahıllarda bu oran normalde %3'ün altında seyretmektedir.

     Geçmişte yapılan çalışmalar, ana ürün kloroplastlarının fotosentez verimliliğinin daha fazla artırılamayacağını göstermiştir. Bu, biyokitle üretim kapasitesinin azami düzeye ulaştığı anlamına gelmektedir. Bu yüzden, biyokitle üretimini artırmanın en iyi yolu, insan gözüyle görülebilen ışığı (visible light) (kloroplastlar halen bu ışığı kullanamamaktadır) ve kızıl ötesi ışınları kullanmaktır. Bu ışınlar birlikte toplam güneş enerjisinin %80'ini oluşturmaktadır. Ayrıca, organik moleküllerin bitkiler tarafından doğrudan kullanımı yoluyla bitki ve hayvan artıklarının içerdiği organik enerjinin geri kazanılmasının yollarını da araştırmalıyız.

     Fotosentetik bakteri ve yosun (alg), ortamda organik madde bulunduğunda, 700 ila 1200 nm dalga boylarını kullanabilmektedir.Yeşil bitkiler bu dalga boylarını kullanamazlar. Ayrıca, fermantasyon mikroorganizmaları organik maddeyi parçalayarak, amino asitler gibi karmaşık bileşikleri açığa çıkararak bitkilerin kullanımına sunarlar.
     Bu ise, organik maddenin tarımdaki verimliliğini artırır. Buradan yola çıkarak, tarımsal üretimin artması için önemli bir etmenin, toprakta organik maddeyi ve güneş enerjisini verimli biçimde kullanacak ve organik maddeyi parçalayacak etkin mikropların bulunması olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle, güneş enerjisinin kullanım verimliliği artırılmış olur.

 

EM AKTİF NASIL UYGULANIR? 

 


     EM Aktif genellikle sulama suyuna karıştırılarak kullanılır. Klorsuz suyla 1/1000 oranında seyreltilerek sulama yapılır. Sulama yapılmayan yerlerde 1/1000 oranında seyreltilmiş çözelti, toprak üzerine spreylenerek uygulanabilir.

 

 EM BUKAŞİ

 

 


    "Bukaşi", "Fermente olmuş organik madde" anlamına gelen Japonca bir sözcüktür. En uygun organik maddelerden hazırlanır. Fermantasyona uğratılarak yapılır. Bukaşi normal olarak toz ya da granül şekilde bulunur. Bukaşi, Japon çiftçiler tarafından, toprağın mikrobiyal çeşitliliğini artırmak ve bitkilere besin maddesi sağlamak amacıyla geleneksel olarak kullanılmaktadır. Bukaşi, geleneksel olarak, buğday veya pirinç kepeği gibi organik maddeler, ormanlardan ve dağlardan toplanan ve içinde çeşitli mikroorganizmalar içeren topraklarla fermantasyona uğratılarak üretilegelmiştir. Bukaşi, kompost ile eşdeğerdedir, ve organik maddenin EM ile fermantasyonu yoluyla üretilir. Bukaşi, proses (fermantasyon) gerçekleştirildikten sonra 3 ila 6 ay içinde kullanılabilir (Havasız bir ortamda saklanırsa). Bukaşi, içindeki organik maddenin tamamı komposttaki gibi ayrışmamış olsa bile tarımda kullanıma uygundur. Bukaşi gübre olarak toprağa atıldığında, organik madde, hem etkin mikroorganizmaların toprakta yaşamlarını devam ettirmeleri hem de bitkiler için besin görevi görür.

 

 

EM BUKAŞİ'Yİ DİĞER KOMPOST GÜBRELERDEN AYIRAN NEDİR?

 


   BukaşiT organik kompost gübrenin diğer kompostlardan farkı oksidasyon değil de fermantasyon yoluyla üretilmesi ve yararlı mikroorganizmalarca zengin olmasıdır. Kompostlaştırılacak yığının oksidasyon yoluyla (yani kokuşarak) 70-90 C derece gibi yüksek sıcaklıklara ısınmasına izin verilerek üretilen kompostlardaki organik madde doğal enerjisini büyük oranda kaybetmiştir. Daha düşük sıcaklıklarda fermantasyon yoluyla üretilen BukaşiT kompost ise, enerjisini büyük oranda korumaktadır ve toprağa uygulandığında bu enerjiyi toprağa ve tarımı yapılan bitkilere verir. Fermantasyon yoluyla üretilen kompost bu yüzden bitkiler için daha faydalıdır. Ayrıca, BukaşiT kompost gübre içinde 4 ana grup yararlı mikroorganizma ve bunların da toplam 82 çeşit alt grubu bulunmaktadır. Her bir mikroorganizma özenle seçilmiştir. Mikroorganizmaların görevleri birbirini tamamlamakta ve toplam bir sinerji yaratmaktadır.

 

 

EM BUKAŞİ 'NİN YARARLARI NELERDİR?  


Önerdiğimiz oranlarda düzenli olarak kullanıldığında BukaşiT Organik Kompost Gübre aşağıdaki yararları sağlar;
. Topraktaki besinleri bitkilerin alabileceği şekilde açığa çıkarır. Besinler, bitki bünyesine aldıkça yavaş yavaş açığa çıkar. Böylece, besinlerin yağmur sularına karışarak ziyan olması ve yeraltı sularını kirletmesi
önlenmiş olur.
. Topraktaki mikrobiyal aktiviteyi arttırır. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortamını iyileştirir.
. Toprağın yapısını ve su tutma kapasitesini geliştirir.
. İçerdiği fototropik bakteriler sayesinde bitkilerin fotosentez kapasitelerini (güneş ışınlarından yararlanma oranını) arttırır.
. Topraktaki patojenleri ve hastalıklara neden olan zararlıları bastırır. İçindeki yararlı mikroorganizmalar, topraktaki ne yararlı ne de zararlı mikroorganizmaları yararlı mikroorganizma şeklinde işlev görmeye
teşvik eder.
. Bitkinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar
. İçindeki antioksidan maddeler sayesinde bitkilerin daha sağlıklı ve ürünlerin raf ömrünün daha uzun olmasını sağlar.
. Topraktaki kimyasal madde ve pestisit kalıntılarını parçalar ve zararsız hale getirir.

 

EM BUKAŞİ NASIL UYGULANIR?

 

 
     Genel olarak, yeterince organik madde bulunan üst toprağa 1 metrekareye 200g Bukaşi uygulayınız.

(1 dekara 200 kg) Toprağın organik madde içeriği düşükse, daha fazla (en fazla metrekareye 1 kg, dekara 1 ton) Bukaşi uygulayabilirsiniz.
     Çoğu yerlerde, ideal kullanım oranı dekara 400 kg olarak tavsiye edilmektedir. Üst toprağa karıştırılarak uygulanır. Bukaşiyi uyguladıktan 30 gün sonra dikim yapınız. Hemen dikim yaparsanız, bitkiye zarar verebilir. Ya da Bukaşiyi üst toprakla karıştırıp 30 gün bekletir ve ondan sonra kullanırsanız hemem bitki dikebilirsiniz.

 

TARLA ÜRÜNLERİNİ YETİŞTİRMEDE EM NASIL KULLANILIR?

 

 [Toprağın Hazırlanması]

     Fide ekilmeden ya da tohum atılmadan 2-3 hafta önce, 100-200kg /dönüm Bukaşi ve EMa (10 lt EMa /dönüm) uygulayınız ve toprağı sürünüz. Toprağı sürdükten sonra kalan sap saman ya da naylon örtüyle malçlama yapınız. Malçlama toprağın nemli tutulmasında (EM'in artmasını sağlar) ve yabancı otların kontrol edilmesinde etkilidir.

 

[Fide Yetiştirilmesi]

 
   Fideleri yetiştirmek için Bukaşi ile iyi bir toprak hazırlayınız. 
   Tohumları (örneğin patates tohumlarını) 2-3 saat süreyle seyreltilmiş EMa çözeltisine yatırarak tohumların EM ile tamamen kaplanmasını sağlayynyz. Aşağıda tohumların aşılanması kısmına bakınız. Bu işlem sayesinde tohumlar EM ile aşılanmış olur. Tohumları ektikten sonra, EMa (1 lt EMa / 1000lt su) ile sulayınız. Sonra, zararlı ve hastalıklara karşı direnci artırmak için haftada 2 kez EM5 (1/500) spreyleyiniz.
Tohum Aşılama
Aşılama süresi: Küçük boy tohum > 20-30 dakika
(Örn.:kolza, yonca)
Aşılama süresi: Orta boy tohum > 30-60 dak.
(Örn.:Buğday)
Aşılama süresi: Büyük boy tohum > 2-3 saat
(Örn.:Kabak, bakla, mısır, patates)
 

 

Sonuç:

- Tohumun çimlenmesi hızlanır.
- Bitkinin hastalıklara karşı direnci artar.
- Bitkinin büyümesine yardımcı olur.
 

 

Uygulama Şekli:

- Belirtilmiş zaman süresince tohum bir çuval içerisinde EMa çözeltisine daldırılarak bekletilir.
- Tohum yayılarak belirtilen süre kadar nemli kalacak şekilde püskürtülür.
- Mümkün olduğunca nemli iken ekilir.
- Ekim Makinesi kullanılacaksa tohumlar, taş kumu, tebeşir kireci gibi maddelerden biriyle birlikte hafifçe serpilerek karıştırılır. 

 

[Fideleri (tohumları) dikmeden/ ekmeden önce ve sonra] 

 
     Ekim yapmadan 3-7 gün önce, seyreltilmiş EMa çözeltisi (1:1000) (10lt EMa/dönüm) uygulayınız. Fideleri tarlaya diktikten sonra kökleri gelişene kadar, taşkın oluşturacak şekilde seyreltilmiş EMa çözeltisi (1lt EMa / 1000lt su) uygulayınız. Bu kez kullanacağınız EMa çözeltisinin hacmi sabit değildir. Kullanacağınız EM miktarını, taşkın yaratmak için gerekli su hacmine uygun olacak şekilde seyreltiniz.

* Bukaşi, tohumları ya da fideleri ekmeden 30 gün önce uygulanmalıdır. Çok fazla Bukaşi kullanılması sorunlara yol açabilir. (Dekar başına 1 tondan fazla Bukaşi uygulanmamalıdır !)


[Bitki Büyüme Dönemi]

 
     Yetiştirilen ürünün cinsine bağlı olarak, 1 ay süreyle haftada 1 kez olmak üzere, seyreltilmiş EMa (1:1000) (10 lt EMa /dönüm) uygulayınız. Fazla uygulama yapılması herhangi bir soruna yol açmaz, aksine daha etkili olur. Büyüme döneminin başında, spreyleme aralıklarını kısaltarak uygulama sayısını artırınız. Eğer büyüme tatmin edici ise, daha uzun aralıklarla uygulayınız

 

  

Ürün Fiyatı: 22 TL (1 LT)

 

   

TÜRKİYENİN HER YERİNE KARGO İLE GÖNDERİM YAPILIR

  

 

 

www.sebzefidesi.org

 

 Üretim Üretim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fide Sipariş

 

GSM: 0531 2905145

bilgi@sebzefidesi.org 


 

EM

       

     Etkin Mikroorganizma

*Organik Gübrenizi Kendiniz Yapın

*Tarım ve Hayvancılıkta EM Kulanımı

Tarım Haberleri
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.137931.2627
Euro33.745033.8802